Beleggen is geen doel,
maar een middel om uw
doelstelling te bereiken

Wat wilt u bereiken?

Achter de wolken schijnt de zon

Over de maand september hebben al onze strategieën een positief resultaat behaald en is de voorsprong ten opzichte van de benchmarks aanzienlijk vergroot. Door de samenstelling van onze portefeuilles hebben deze goed kunnen profiteren van de marktontwikkelingen in september. Na de negatieve maand augustus toont dit nogmaals aan dat beleggingsprestaties altijd op de lange termijn bezien dienen te worden en dat de prestaties op de korte termijn aanzienlijk kunnen fluctueren.

Onze defensieve strategie Stable heeft over september een rendement behaald van + 1.35% en komt hiermee sinds de start van het jaar op +1.28%. De strategie Balanced steeg met 1.06%, een resultaat over 2018 van 2.40%. Dynamic steeg met 1.26% tot 3.74%. Growth respectievelijk Aggressive namen toe met 1.45% en 1.20% tot 5.86% en 6.18%.

In september hebben wij geen wijzigingen aangebracht in onze tactische asset allocatie wat betekent dat wij de voorkeur blijven houden voor aandelen en alternatieve beleggingen boven obligaties.


Slim-Vermogensbeheer-Rendementen.jpg?mtime=20181114151545#asset:880


Binnen de aandelen in de portefeuilles presteerden vooral Pfizer (+ 6.14%) en AXA (+6.43%) sterk. Na de sterke daling van 10% in augustus was H2O Allegro in september de grootste stijger met een plus van bijna 14%.

In september waren het de aanhoudende handelsconflicten tussen de VS en de rest van de wereld die de aandelenmarkten geen goed deden. De schade bleef beperkt door het positieve macro-economische nieuws over werkgelegenheid en consumentenvertrouwen. Hierbij waren wel grote verschillen zichtbaar op zowel sectoraal alsook geografisch niveau.

Hoewel de economische cyclus in de VS vergevorderd is, geven de meest recente cijfers niet aan dat hier binnenkort verandering in lijkt te komen. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt blijft het gemiddelde uurloon op een acceptabel niveau waardoor dit ook geen opdrijvend effect heeft op de inflatie. Een verdere escalatie van een handelsoorlog zou dit positieve beeld overigens kunnen verstoren maar tot nu toe blijven de betrokken landen met elkaar onderhandelen. Ondanks de sterke economische groei in de VS verwachten wij dat de economie in de loop van volgend jaar gaat afkoelen.

In Europa waren de economische data over september beter dan verwacht door o.a. het herstellen van de vertrouwensindicatoren. Hier kunnen de politieke ontwikkelingen overigens behoorlijk roet in het eten gooien. De Brexit-onderhandelingen zijn in het laatste stadium beland en op dit moment is er nog geen enkele duidelijkheid over de mogelijke afloop.


Slim-Vermogensbeheer-Italiaanse-rente-768x410.png?mtime=20181114151545#asset:879


De Italiaanse regering heeft aangegeven het begrotingstekort in 2019 op te laten lopen tot 2.4% en hiermee loopt dus ook de kapitaalmarktrente op als gevolg van het extra ingeschatte risico dat Italië zijn financiën niet op orde houdt. Hoewel de Italiaanse begroting nog niet in detail is uitgewerkt heeft de Europese Commissie aangegeven eind november haar bevindingen en eventuele maatregelen hieromtrent kenbaar te maken. Daarnaast is de Italiaanse bankensector zwak door het hoge percentage leningen en de grote posities in Turkse en Italiaanse staatsobligaties. Voornoemde zette de beurs in Milaan op de laatste handelsdag van de maand op een verlies van 3.7%.


Wat is een benchmark?

Een benchmark is een representatieve vergelijkingsmaatstaf. Zo kunt u volgen hoe uw vermogensbeheerder presteert ten opzichte van de gekozen benchmark.

Benchmark performances laatste maand en vanaf 1 januari 2018

StrategieMaandYTDStrategieMaandYTD
Income-0,19%-1,66%Dynamic-2,75%-0,26%
Stable-1,04%-1,17%Growth-3,61%0,16%
Balanced-1,89%-0,71%Aggressive-4,47%0,43%

Hoe hebben wij de benchmark samengesteld?

Wij hebben voor elke beleggingscategorie een relevante tracker geselecteerd. Een tracker is een passief beleggingsfonds dat zo nauwkeurig mogelijk de onderliggende beursindex volgt.

De trackers die wij hebben geselecteerd voor de verschillende beleggingscategorieën zijn

CategorieSubcategorieBenchmarkIsin code
Traditionele obligaties iShares € Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) EURIE00B3DKXQ41
Hoog rentende obligatiesOpkomende Markten (50%)iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) A2 USDLU0836513696
Bedrijfsobligaties (50%)iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETFIE00B66F4759
Aandelen Vanguard FTSE All-World UCITS ETFIE00B3RBWM25

De vertaalslag van de beleggingsfondsen naar uw strategie

Elke strategie kent een bepaalde verdeling in beleggingscategorieën. Wij berekenen op basis van de strategische asset allocatie een gewogen performance per strategie. U kunt dit resultaat gebruiken als vergelijkingsmaatstaf. Als uw portefeuille een hoger rendement laat zien dan hebben wij het beter gedaan dan de benchmark over de gemeten periode. Als uw portefeuille een lagere rendement laat zien dan hebben wij het slechter gedaan.