Beleggen is geen doel,
maar een middel om uw
doelstelling te bereiken

Wat wilt u bereiken?

Financiële markten reageren op internationale machtsstrijd

Onder het bewind van de Amerikaanse president Trump worden de internationale economische machtsblokken steeds verder uiteen gedreven om de onderlinge machtsverhoudingen opnieuw vast te stellen. Trump probeert met importheffingen gunstigere voorwaarden te bedingen in de handelsverdragen met zijn belangrijkste handelspartners, met als doel de mogelijkheden van deze handelspartners te beperken om handelsovereenkomsten met China te sluiten. China heeft op zijn beurt maatregelen getroffen om onevenwichtigheden in het eigen financiële systeem aan te pakken. De handelsoorlog met de VS zet extra druk op de Chinese economie. De Chinese overheid heeft overigens wel voldoende middelen om de economische groei op peil te houden met een ruimer begrotingsbeleid. In Europa leidt aanzwellend nationalisme nog steeds tot grotere populariteit van eurosceptische partijen. De effectiviteit van het Europees begrotingsraamwerk wordt door de huidige Italiaanse regering stevig ter discussie gesteld. De politieke macht in Duitsland verschuift ook waardoor bondskanselier Merkel heeft aangekondigd haar politieke carrière binnen haar partij (CDU) te willen beëindigen. En daarmee verzwakt mogelijk ook de internationale positie van de Europese Unie.

Financiële (aandelen)markten hebben wereldwijd in de maand oktober een flinke veer moeten laten. Ondanks de over het algemeen goede bedrijfscijfers in de VS hebben de belangrijkste indices toch behoorlijk wat terrein prijsgegeven.

Het vastrentende deel van elke strategie biedt momenteel genoeg tegenwicht om verliezen te beperken. Dat niet alles wordt gecompenseerd komt doordat Slim vermogensbeheer de rentegevoeligheid van de obligaties bewust laag houdt. Op deze manier houden we wel het opwaarts potentieel van de aandelen zonder dat dit te veel teniet wordt gedaan door dalende obligatiekoersen als gevolg van de stijgende kapitaalmarktrente.


Slim-Vermogensbeheer-Governement-10-year-yield.png?mtime=20181114152919#asset:896


Jerome Powell heeft als huidige voorzitter van de Fed, de Amerikaanse centrale bank, aangekondigd dat er nog meer renteverhogingen in het verschiet liggen. De Fed staat hiermee lijnrecht tegenover Trump en toont hiermee haar onafhankelijkheid. Na de eerste renteverhogingen van de Fed in 2016 heeft ook de 10-jaars rente de stijgende lijn eind 2016 opgepakt in de VS. Zowel de Europese en Japanse centrale bank hebben de korte rente nog niet verhoogd. Ook de lange (kapitaalmarkt) rente is daar nog niet omhoog gegaan zoals te zien is in bijgaande grafiek. Het is slechts een kwestie van tijd voordat de ECB de korte rente gaat verhogen.

Opvallend is dat alle gevoerde strategieën bij Slim Vermogensbeheer voor 2018 tot en met oktober uitkomen op slechts een licht negatief netto rendement binnen een zeer nauwe bandbreedte. Uiteraard is het zo dat in absolute getallen de meer risicovollere strategieën in de maand oktober ook meer verloren hebben, maar diezelfde strategieën hadden ook eerder dit jaar al meer gewonnen.

In de beheerportefeuilles is op de valreep in oktober de volledige positie in BNP Paribas verkocht. Slim Vermogensbeheer heeft wel geloof in de potentie van de financials, maar er spelen bij BNP Paribas bedrijfsspecifieke zaken die de winstgevendheid op de korte termijn kunnen aantasten. Daarom is er voor gekozen om dit aandeel van de hand te doen. Begin november wordt bepaald waarin de vrijkomende middelen worden geherinvesteerd.


Slim-Vermogensbeheer-rendementen-oktober-2018-700x145.jpg?mtime=20181114152918#asset:895


Wat is een benchmark?

Een benchmark is een representatieve vergelijkingsmaatstaf. Zo kunt u volgen hoe uw vermogensbeheerder presteert ten opzichte van de gekozen benchmark.

Benchmark performances laatste maand en vanaf 1 januari 2018

StrategieMaandYTDStrategieMaandYTD
Income-0,19%-1,66%Dynamic-2,75%-0,26%
Stable-1,04%-1,17%Growth-3,61%0,16%
Balanced-1,89%-0,71%Aggressive-4,47%0,43%

Hoe hebben wij de benchmark samengesteld?

Wij hebben voor elke beleggingscategorie een relevante tracker geselecteerd. Een tracker is een passief beleggingsfonds dat zo nauwkeurig mogelijk de onderliggende beursindex volgt.

De trackers die wij hebben geselecteerd voor de verschillende beleggingscategorieën zijn

CategorieSubcategorieBenchmarkIsin code
Traditionele obligaties iShares € Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) EURIE00B3DKXQ41
Hoog rentende obligatiesOpkomende Markten (50%)iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) A2 USDLU0836513696
Bedrijfsobligaties (50%)iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETFIE00B66F4759
Aandelen Vanguard FTSE All-World UCITS ETFIE00B3RBWM25

De vertaalslag van de beleggingsfondsen naar uw strategie

Elke strategie kent een bepaalde verdeling in beleggingscategorieën. Wij berekenen op basis van de strategische asset allocatie een gewogen performance per strategie. U kunt dit resultaat gebruiken als vergelijkingsmaatstaf. Als uw portefeuille een hoger rendement laat zien dan hebben wij het beter gedaan dan de benchmark over de gemeten periode. Als uw portefeuille een lagere rendement laat zien dan hebben wij het slechter gedaan.