Beleggen is geen doel,
maar een middel om uw
doelstelling te bereiken

Wat wilt u bereiken?

Aandelenkoersen in herstel na dalingen oktober

Na de dalingen in oktober stabiliseerden de aandelenmarkten zich in november. Niet iedere beurs kon meedoen in het herstel. De Eurostoxx 600 index verloor 1% en staat op een verlies van 5% voor het hele jaar, inclusief het ontvangen dividend. De brede MSCI World index inclusief dividend en in euro gemeten, liet een stijging van 1.2% zien in de maand en komt op een rendement van + 4.8% sinds begin van dit jaar. Al onze vermogensbeheerstrategieën met aandelen presteerden positief in november. Het meest defensieve profiel Income, uitsluitend in obligaties belegd, noteerde een verlies van - 0.39%. Het meest offensieve profiel Aggressive, uitsluitend aandelen, behaalde een plus van 2.03%. Sinds de start van het jaar variëren de resultaten tussen -2.37% voor het profiel Income tot +1.12% voor het profiel Aggressive. De tussenliggende profielen presteerden alle positief: Stable +0.06%, Balanced +0.15%, Dynamic +0.44% en Growth +0.71%. Fed-voorzitter Powell verraste de markten met een gematigde toon over het rentebeleid van de centrale bank. In een toespraak noemde hij het huidige renteniveau neutraal. .

Financiële (aandelen)markten hebben wereldwijd in de maand oktober een flinke veer moeten laten. Ondanks de over het algemeen goede bedrijfscijfers in de VS hebben de belangrijkste indices toch behoorlijk wat terrein prijsgegeven.

Het vastrentende deel van elke strategie biedt momenteel genoeg tegenwicht om verliezen te beperken. Dat niet alles wordt gecompenseerd komt doordat Slim vermogensbeheer de rentegevoeligheid van de obligaties bewust laag houdt. Op deze manier houden we wel het opwaarts potentieel van de aandelen zonder dat dit te veel teniet wordt gedaan door dalende obligatiekoersen als gevolg van de stijgende kapitaalmarktrente.


2018-Nov-Rendementen.png?mtime=20181217092013#asset:995


Hierdoor stellen beleggers hun verwachtingen over het aantal aanstaande renteverhogingen komend jaar bij. Wellicht komt er nog een verhoging van 0.25% in december waarna het rentebeleid meer afhankelijk zal worden van de werkelijke economische ontwikkelingen in de VS. Hiermee lijkt het normaliseren van de extreem lage rente in de VS voltooid. De lange Amerikaanse rente daalde hierdoor naar 2.9%.

De ECB gaf aan dat de economie van de eurozone nog steeds een ruim monetair beleid nodig heeft wat de inflatieverwachtingen voor de eurozone tempert. De rente in de eurozone kan wel wat stijgen maar minder snel dan de verwachtingen eerder dit jaar. De rentevergoeding op de 10-jaars Duitse staatsobligaties is gezakt met 0.1% naar 0.30% en staat bijna op het laagste niveau dit jaar. Met dit beeld van de rentemarkten verwachten we een daling van de US dollar tegenover de euro.


2018-Nov-Break-even-inflation.png?mtime=20181217092012#asset:994


De ontmoeting tussen Trump en de Chinese leider Xi op de G20-top in Argentinië bracht hoop in het handelsconflict tussen beide landen met de afspraak om voor 90 dagen geen nieuwe handelsbelemmeringen op te leggen en naar een oplossing te zoeken. Hoewel er nog geen concrete afspraken zijn gemaakt, is deze toenadering op zich al goed nieuws voor de aandelenmarkten. Andere belangrijke thema’s voor beleggers blijven de Brexit plannen waar op 11 december in Londen over gestemd zal worden in het parlement en de Italiaanse begrotingsvoorstellen.

Wij handhaven onze voorkeur voor aandelenbeleggingen en alternatieve beleggingen. Gezien de verwachtingen voor de obligatiemarkten blijven we hierin terughoudend.

De grootste positieve bijdragen afgelopen maand kwam van ABNAMRO +3.7%, Robeco Global Enhanced Index +2.15% en H2O Allegro +1.85%. De grootste verliezers waren Total -5.3%, Royal Dutch Shell -5.1% en Comgest European MidCaps -4.6%. In november is het aandeel BNPParibas uit de portefeuille gehaald vanwege mogelijk grote betrokkenheid bij het Europese dividendschandaal. We gaan op zoek naar een aantrekkelijk alternatief.


Wat is een benchmark?

Een benchmark is een representatieve vergelijkingsmaatstaf. Zo kunt u volgen hoe uw vermogensbeheerder presteert ten opzichte van de gekozen benchmark.

Benchmark performances laatste maand en vanaf 1 januari 2018

StrategieMaandYTDStrategieMaandYTD
Income0,00%-1,65%Dynamic0,82%0,57%
Stable0,31%-0,86%Growth1,04%1,20%
Balanced0,61%-0,10%Aggressive1,43%1,87%

Hoe hebben wij de benchmark samengesteld?

Wij hebben voor elke beleggingscategorie een relevante tracker geselecteerd. Een tracker is een passief beleggingsfonds dat zo nauwkeurig mogelijk de onderliggende beursindex volgt.

De trackers die wij hebben geselecteerd voor de verschillende beleggingscategorieën zijn

CategorieSubcategorieBenchmarkIsin code
Traditionele obligaties iShares € Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) EURIE00B3DKXQ41
Hoog rentende obligatiesOpkomende Markten (50%)iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) A2 USDLU0836513696
Bedrijfsobligaties (50%)iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETFIE00B66F4759
Aandelen Vanguard FTSE All-World UCITS ETFIE00B3RBWM25

De vertaalslag van de beleggingsfondsen naar uw strategie

Elke strategie kent een bepaalde verdeling in beleggingscategorieën. Wij berekenen op basis van de strategische asset allocatie een gewogen performance per strategie. U kunt dit resultaat gebruiken als vergelijkingsmaatstaf. Als uw portefeuille een hoger rendement laat zien dan hebben wij het beter gedaan dan de benchmark over de gemeten periode. Als uw portefeuille een lagere rendement laat zien dan hebben wij het slechter gedaan.