Beleggen is geen doel,
maar een middel om uw
doelstelling te bereiken

Wat wilt u bereiken?

Aandelenmarkten stijgen door, weging naar neutraal

De financiële markten kwamen goed uit de startblokken in 2019. De angst die overheerste in het voorgaande kwartaal maakte plaats voor opluchting. Zowel aandelen als obligaties droegen positief bij aan de winsten doordat een aantal belangrijke thema’s voor beleggers nu gunstig vallen. Angst voor een aanstaande recessie bleek onterecht ondanks een afvlakking van de groeicijfers in de VS en Europa terwijl de stroom met sterke bedrijfsresultaten beleggers tevreden stemden. Ook de onderhandelingen tussen de VS en China over een nieuw handelsakkoord zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. Hier is wellicht de grootste winst dat beide landen bereid zijn aan oplossingen te werken waardoor verdere schade wordt voorkomen.Alle positieve puntjes in de markten vielen goed voor beleggers. Zowel aandelen als obligaties droegen positief bij aan het resultaat afgelopen maand. Onze selectie van aandelen presteerde boven de benchmark terwijl de obligatiebeleggingen, vanwege de beperkte rentegevoeligheid, minder profiteerden van de daling in de rentestanden. Aziatische aandelenmarkten presteerden beter dan hun westerse evenknie. Het Aggressive profiel won 2.85% wat 2.2% boven diens benchmark (0.63%) was. Het defensieve Stable won 1.48% wat 0.1% boven de benchmark (1.39%) was.

De groei van de economie van de eurozone daalt nu al een aantal kwartalen op rij en komt bijna op 0% uit. Over het jaar 2018 als geheel was de gemiddelde groei nog 1.2%. De ECB zal nog geruime tijd de rente laag houden vanwege de zwakke groeitrend in de eurozone en de beperkte inflatie. Ook Fed-voorzitter Powell kondigde aan dat de huidige rente in de VS perfect past bij de huidige stand van de Amerikaanse economie. Hiermee lijken verdere renteverhogingen voorlopig niet waarschijnlijk wat de financiële markten extra lucht gaf.De lagere Chinese groei zorgt ervoor dat de industriële productie in de eurozone onder druk is komen te staan. Een afname van ruim 4% raakt vooral de Duitse economie die veel voor de export produceert. De VS en China boeken vooruitgang in de onderhandelingen over het handelsconflict. Voorlopig ziet de VS af van het verder verhogen van invoer-tarieven van 10% naar 25% op $200 miljard aan Chinese exporten.

De afgelopen weken zijn voorstellen van zowel premier May als van andere leden van het Britse Lagerhuis categorisch afgewezen. Hierdoor blijft de uitkomst van het Brexit vraagstuk ongewis en moet gelet op de tijdsdruk met elke variant rekening worden gehouden. Zelfs de extremere uitkomsten zoals een harde Brexit bij een no-deal tot aan nieuwe verkiezingen en langdurig uitstel behoren tot de mogelijke uitkomsten. Ongetwijfeld zal bij het verschijnen van dit schrijven hier meer over bekend zijn. Ook voor de komende maanden (of langer) zal Brexit de gemoederen in Europa bezighouden.

Door de overweging van aandelen hebben de portefeuilles het bovengemiddeld goed gedaan. Het lijkt erop dat de positieve ontwikkelingen van afgelopen maanden in de koersen zijn verwerkt en de opleving van de aandelenkoersen vanaf begin dit jaar is meer dan we op basis van de historie verwachten. In maart is daarom de overweging in aandelen teruggebracht naar neutraal. De weging voor obligaties houden we nog steeds op het minimale gewicht. Binnen de obligaties geven wij de voorkeur aan bedrijfsleningen in euro boven overheidsobligaties en hanteren we korte looptijden.

Alle profielen presteerden in de plus. Het meest defensieve profiel, Stable, won 1.48%. De overweging op aandelen was hiervoor de belangrijkste factor. Bij de obligaties handhaven wij korte looptijden waardoor deze nauwelijks konden profiteren van lagere rente. De profielen Balanced, Dynamic en Growth boekten winsten van 1.77%, 2.14% en 2.51%. Het meest offensieve profiel Aggressive boekte een stijging van 2.85%.


Wat is een benchmark?

Een benchmark is een representatieve vergelijkingsmaatstaf. Zo kunt u volgen hoe uw vermogensbeheerder presteert ten opzichte van de gekozen benchmark.

Benchmark performances laatste maand en vanaf 1 januari 2019

StrategieMaandYTDStrategieMaandYTD
Income1.58%2.40%Dynamic1.01%8.02%
Stable1.39%4.25%Growth0.82%9.93%
Balanced1.20%6.12%Aggressive0.63%11.86%

Hoe hebben wij de benchmark samengesteld?

Wij hebben voor elke beleggingscategorie een relevante tracker geselecteerd. Een tracker is een passief beleggingsfonds dat zo nauwkeurig mogelijk de onderliggende beursindex volgt.

De trackers die wij hebben geselecteerd voor de verschillende beleggingscategorieën zijn

CategorieBenchmark
Isin code
Obligaties iShares € Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) EURIE00B3DKXQ41
AandelenInvesco MSCI Europe Value UCITS ETF (EUR)IE00B3LK4Z20

De vertaalslag van de beleggingsfondsen naar uw strategie:

Elke strategie kent een bepaalde verdeling in beleggingscategorieën. Wij berekenen op basis van de strategische asset allocatie een gewogen performance per strategie. U kunt dit resultaat gebruiken als vergelijkingsmaatstaf. Als uw portefeuille een hoger rendement laat zien dan hebben wij het beter gedaan dan de benchmark over de gemeten periode. Als uw portefeuille een lagere rendement laat zien dan hebben wij het slechter gedaan.