Beleggen is geen doel,
maar een middel om uw
doelstelling te bereiken

Wat wilt u bereiken?

Geopolitieke spanningen

De geopolitieke spanningen voerden in juni weer de boventoon op de beurzen. In Europa zorgden vooral de perikelen rondom de Italiaanse verkiezingen en vorming van een nieuwe regering voor de nodige onrust op de Europese beurzen. Hoewel de nieuwe Italiaanse regering een uiterst kritische eurokoers zal gaan voeren verwachten wij niet dat dit een verdere bedreiging zal vormen voor de eurozone temeer daar de nieuwe minister van financiën recent heeft bevestigd dat Italië in de euro wil blijven.

Daarnaast zorgde de mislukte G-7 top voor een verharding van de onderlinge verhoudingen en een verdere escalatie van het handelsconflict. Het America First beleid van Trump lijkt te lonen voor de VS want over de maand juni eindigden alleen de Amerikaanse aandelenbeurzen gemeten in euro’s in de plus. De overige aandelenbeurzen eindigden in de min hierbij aangevoerd door de opkomende- en frontier markten. Vooral de politieke instabiliteit in bijvoorbeeld Argentinië, Brazilië en Turkije bleken hierbij een extra bron van zorg voor beleggers.

De werkloosheid in de VS is wederom verder afgenomen en bevindt zich momenteel op het laagste niveau sinds 1969. Door de steeds groter wordende arbeidskrapte in de VS waarbij het aantal vacatures momenteel zelfs het aantal werkzoekenden overtreft, zijn de lonen het afgelopen jaar met bijna 3% toegenomen. Deze lage werkloosheid in combinatie met een hoge loondruk kan leiden tot een hogere inflatie waardoor wij verwachten dat de Amerikaanse centrale bank de rente verder zal verhogen. Door het huidige ruime fiscale beleid van de Amerikaanse overheid waaronder belastingverlagingen, kunnen deze verhogingen goed door de markt worden opvangen.


Slim-Vermogensbeheer-Werkloosheid-en-loondruk-VS-700x308.png?mtime=20181001151614#asset:735


Met hogere rentes in het vooruitzicht houden we vast aan de tactische onderweging van obligaties en continueren we de korte duration (lage rentegevoeligheid). Binnen het obligatieblok houden wij daarnaast de voorkeur voor bedrijfsleningen ten opzichte van staatsleningen. High yield- en opkomende markten leningen houden we op neutraal.

De overweging van aandelen blijft gecontinueerd. Omdat vastgoed en alternatives tot een verbetering van de risico-rendementsverhouding in de portefeuille leiden hebben wij in juni de belangen hierin uitgebreid. Hoewel de afgelopen maanden aandelen van beursgenoteerd vastgoed zijn gestegen tot boven het niveau van begin dit jaar noteert een flink deel van het beursgenoteerd vastgoed nog steeds aanzienlijk onder de intrinsieke waarde waardoor er nog steeds voldoende groeipotentie in de koersen aanwezig is. Daarnaast biedt vastgoed enigszins bescherming tegen een stijgende inflatie omdat vastgoedbedrijven vaak in hun contracten hebben opgenomen dat zij de prijzen mogen verhogen gelijk aan de inflatie.

Hoewel de economische groei in Europa wat lijkt af te zwakken zien wij nog voldoende ruimte voor verdere winstgroei. Mede omdat de Amerikaanse aandelenmarkten zich in de laatste fase van hun sterke economische cyclus lijken te bevinden en de aandelen in de Verenigde Staten momenteel zeer fors gewaardeerd zijn ligt onze voorkeur op dit moment meer op Europa/Eurozone, Japan en opkomende markten. Ondanks dat wij verwachten dat ook de economische groei in de opkomende markten iets zal afvlakken verwachten wij wel dat de groei hoger zal zijn dan in de ontwikkelde markten.

Technologie, financiële waarden en energie aandelen houden onze voorkeur. De verdere integratie van IT bij de consument en in het productieproces zorgen voor goede vooruitzichten. Financiële aandelen kennen een lage waardering, goed dividend en kunnen winsten verbeteren bij een aanhoudend economisch herstel en hogere rentes. Energie aandelen profiteren van de spanning in het Midden-Oosten nu Iran als olieproducent mogelijk wordt geweerd van de wereldmarkten.


Slim-Vermogensbeheer-Aandelen-naar-sector.png?mtime=20181001151614#asset:734


Wat is een benchmark?

Een benchmark is een representatieve vergelijkingsmaatstaf. Zo kunt u volgen hoe uw vermogensbeheerder presteert ten opzichte van de gekozen benchmark.

Benchmark performances laatste maand en vanaf 1 januari 2018

StrategieMaandYTDStrategieMaandYTD
Income-0,19%-1,66%Dynamic-2,75%-0,26%
Stable-1,04%-1,17%Growth-3,61%0,16%
Balanced-1,89%-0,71%Aggressive-4,47%0,43%

Hoe hebben wij de benchmark samengesteld?

Wij hebben voor elke beleggingscategorie een relevante tracker geselecteerd. Een tracker is een passief beleggingsfonds dat zo nauwkeurig mogelijk de onderliggende beursindex volgt.

De trackers die wij hebben geselecteerd voor de verschillende beleggingscategorieën zijn

CategorieSubcategorieBenchmarkIsin code
Traditionele obligaties iShares € Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) EURIE00B3DKXQ41
Hoog rentende obligatiesOpkomende Markten (50%)iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) A2 USDLU0836513696
Bedrijfsobligaties (50%)iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETFIE00B66F4759
Aandelen Vanguard FTSE All-World UCITS ETFIE00B3RBWM25

De vertaalslag van de beleggingsfondsen naar uw strategie

Elke strategie kent een bepaalde verdeling in beleggingscategorieën. Wij berekenen op basis van de strategische asset allocatie een gewogen performance per strategie. U kunt dit resultaat gebruiken als vergelijkingsmaatstaf. Als uw portefeuille een hoger rendement laat zien dan hebben wij het beter gedaan dan de benchmark over de gemeten periode. Als uw portefeuille een lagere rendement laat zien dan hebben wij het slechter gedaan.