Beleggen is geen doel,
maar een middel om uw
doelstelling te bereiken

Wat wilt u bereiken?

Betere vooruitzichten op goede beleggingen

Om drie redenen denken wij dat 2019 voor beleggers een beter jaar gaat worden.
1) De groei van de wereldeconomie blijft doorgaan en leidt tot groeiende bedrijfswinsten;
2) In tegenstelling tot begin vorig jaar zijn de verwachtingen getemperd en dit vergroot de kans op positieve verrassingen;
3) De correctie van het laatste kwartaal in 2018 was overdreven en heeft ook de prijzen voor kwaliteitsaandelen verlaagd tot interessante niveaus.

Marktvooruitzichten:
Voor 2019 blijven wij de voorkeur houden voor aandelen. De groeivertraging in opkomende landen lijkt voorbij te zijn en dat biedt extra kansen. Daarvoor is het niet altijd noodzakelijk om in de opkomende landen zelf te investeren. Dat kan bijvoorbeeld ook door te investeren in grote westerse bedrijven waarbij een groot deel van de omzet gerealiseerd wordt in opkomende landen. In het laatste kwartaal van 2018 zijn zowel de prijzen als de verwachtingen voor aandelen op alle beurzen fors neerwaarts bijgesteld. Hierdoor ontstaat ruimte voor positieve verrassingen en beleggingsmogelijkheden. Wij verwachten dat signalen van een afnemende groei in de VS kunnen leiden tot een lagere risicobereidheid bij beleggers. Dat zou voor de eerste helft van 2019 mogelijk te vroeg zijn gelet op het onderliggende positieve economische fundament. Een tijdige aanpassing van de beleggingen op een veranderende economische werkelijkheid zal bovengemiddeld onze aandacht krijgen.De markten hebben in december 2018 een overdreven correctie laten zien. Deels heeft dat wellicht te maken met de te hoge verwachtingen begin vorig jaar: de economische groei was sterk terwijl de volatiliteit en de lange rentes laag waren. Kortom, elke afwijking van dit plaatje was vorig jaar een negatieve afwijking. De uitgangspunten voor het jaar 2019 zijn verbeterd door de ons inziens te sterke correctie op de aandelenmarkten. Ook in 2019 gaan de bedrijfswinsten nog stijgen. Minder sterk dan eerder maar nog steeds is sprake van een toename van de bedrijfswinsten. Het uitgangspunt van “minder meer” is vooral van toepassing op de Amerikaanse economie. Daarbuiten en met name in opkomende landen is ruimte voor een sterkere groei. Daarnaast achten wij de angst voor een te sterk en abrupt optreden van centrale bankiers om de rentes te verhogen ongegrond. Nu al is zichtbaar dat een gevreesde recessie indicator “de omgekeerde rentestructuur” (waarbij de korte rente hoger is dan de lange rente) is afgenomen. In de grafiek hieronder is een vergelijking gemaakt tussen de waarderingen eind 2017 met eind 2018. Een verschuiving van de bolletjes naar rechts duidt op een goedkopere prijs. Voor de aandelen (equities) betekent dit dat voor meer bedrijven het aandeel goedkoper is geworden doordat ten opzichte van november 2017 nu sprake is van of een lagere koers of een hogere verwachte winst. In ieder geval een gunstigere verhouding tussen de prijs die je nu voor een aandeel betaalt en de verwachte winst van zo’n aandeel. Een verschuiving naar rechts voor obligaties geeft aan dat een obligatiebelegger in bedrijfsobligaties een hogere vergoeding krijgt voor het verschil (spread) tussen de desbetreffende bedrijfsobligatie en een obligatie van bijvoorbeeld de als veilig geachte Duitse staatsobligaties. Het onderstaande plaatje is eind november 2018 gemaakt. Na de ontwikkelingen in de beursmaand december vorig jaar zal de verandering alleen maar zijn toegenomen (“bolletjes nog verder naar rechts”).


Slim-VB-Outlook-2019-Grafiek2.png?mtime=20190117102200#asset:1025


Gevolgen voor de beleggingen: De voorkeur blijft voor aandelen boven obligaties. Hierbij zien wij meer dan vorig jaar ruimte voor een come back van aandelen uit opkomende landen. Voor Europese aandelen geldt het risico van politieke onzekerheden (Brexit, Italië) en een mogelijk economische tegenwind van een sterkere Euro. Dit betekent niet dat alle kaarten op Amerika worden gezet. De aantrekkelijkheid van Amerikaanse aandelen moet immers in samenhang worden gezien met de verwachtingen over de waarde van de Amerikaanse dollar in Euro’s. En dat kan inhouden dat de te verwachten rendementen in Euro’s gemeten op Amerikaanse aandelen minder groot zal zijn dan in dollars gemeten. Binnen de categorie obligaties gaat de voorkeur uit naar bedrijfsobligaties boven staatsobligaties. Binnen de bedrijfsobligaties denken wij eerder aan uitgiftes met een hoge kwaliteit en met een korte rentelooptijd. De groeivertraging in de Amerikaanse economie zal meer invloed hebben op de Amerikaanse dollar dan de renteverhogingen. Daarom voorzien wij een verzwakking van de Amerikaanse dollar.


Slim-VB-Outlook-2019-Grafiek3.png?mtime=20190117102200#asset:1026


Hoewel onze overall verwachtingen voor 2019 positief zijn, zien wij natuurlijk ook de potentiële risico’s van vandaag de dag. Hierbij kan worden gedacht aan: geopolitieke risico’s, Italië, toenemende handelsspanningen, te snelle stijging van de rente en toenemende zorgen over het einde van de huidige economische cyclus. Zolang echter de onderliggende economische ontwikkelingen niet verslechteren gaan koersschommelingen juist prima koopmomenten zijn.


Wat is een benchmark?

Een benchmark is een representatieve vergelijkingsmaatstaf. Zo kunt u volgen hoe uw vermogensbeheerder presteert ten opzichte van de gekozen benchmark.

Benchmark performances laatste maand en vanaf 1 januari 2018

StrategieMaandYTDStrategieMaandYTD
Income0,53%-1,13%Dynamic-5,41%-4,87%
Stable-1,43%-2,28%Growth-7,42%-6,31%
Balanced-3,39%-0,10%Aggressive-9,33%-7,63%

Hoe hebben wij de benchmark samengesteld?

Wij hebben voor elke beleggingscategorie een relevante tracker geselecteerd. Een tracker is een passief beleggingsfonds dat zo nauwkeurig mogelijk de onderliggende beursindex volgt.

De trackers die wij hebben geselecteerd voor de verschillende beleggingscategorieën zijn

CategorieSubcategorieBenchmarkIsin code
Traditionele obligaties iShares € Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) EURIE00B3DKXQ41
Hoog rentende obligatiesOpkomende Markten (50%)iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) A2 USDLU0836513696
Bedrijfsobligaties (50%)iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETFIE00B66F4759
Aandelen Vanguard FTSE All-World UCITS ETFIE00B3RBWM25

De vertaalslag van de beleggingsfondsen naar uw strategie

Elke strategie kent een bepaalde verdeling in beleggingscategorieën. Wij berekenen op basis van de strategische asset allocatie een gewogen performance per strategie. U kunt dit resultaat gebruiken als vergelijkingsmaatstaf. Als uw portefeuille een hoger rendement laat zien dan hebben wij het beter gedaan dan de benchmark over de gemeten periode. Als uw portefeuille een lagere rendement laat zien dan hebben wij het slechter gedaan.