Beleggen is geen doel,
maar een middel om uw
doelstelling te bereiken

Wat wilt u bereiken?

Heeft u een klacht over ons?

Heeft u een klacht over Slim Vermogensbeheer? Wij stellen het erg op prijs als u ons laat weten op welk punt wij onze dienstverlening en service kunnen verbeteren.
Klachten zorgen voor een vervelend gevoel. Wij doen er dan ook alles aan om te voorkomen dat u met een klacht blijft zitten.

Melding maken van een klacht

U kunt uw klacht richten aan:

Slim Vermogensbeheer B.V.
Postbus 159
6000 AD Weert

Verwerking van uw klacht

Binnen 5 werkdagen na ontvangst krijgt u van Slim een ontvangstbevestiging. Vervolgens handelen wij uw klacht zorgvuldig maar zo snel mogelijk af. In de regel krijgt u van ons binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie. In sommige gevallen is het nodig om aanvullende informatie of advies in te winnen. In dat geval stellen wij u uiteraard op de hoogte.


Ontevreden over onze afhandeling?

Hebben wij niet aan uw verwachtingen voldaan bij het oplossen van uw klacht? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan Kifid. Dit klachteninstituut bemiddelt in (dreigende) geschillen met een financieel dienstverlener. Kifid brengt bindend advies uit.

Het adres is:

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Meer informatie vindt u op de website van Kifid.