Beleggen is geen doel,
maar een middel om uw
doelstelling te bereiken

Wat wilt u bereiken?

Ik wil mijn inkomen aanvullen

Uw pensioen

U wilt uw inkomen aanvullen omdat u geen of niet voldoende pensioen opbouwt. Of een pensioengat voorziet als u eerder stopt met werken. Slim. Maar begin wel op tijd.

Als u financieel onafhankelijk bent, bepaalt u zelf hoe uw leven eruit ziet. Slim kan u helpen om dit te bereiken. Stap voor stap. Met uw huidige vermogen. Of u nu binnenkort met pensioen gaat. Uw bedrijf verkoopt en van de opbrengst wilt leven. Of een erfenis, gouden handdruk, ontslagvergoeding of uitgekeerde lijfrente heeft ontvangen.

Bent u benieuwd hoe wij u kunnen helpen om uw financiële toekomst zeker te stellen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. Dan kijken we samen vooruit.

Onze aanpak

Onze financiële planners maken uw financiële situatie inzichtelijk. Tevens stellen zij een persoonlijk risicoprofiel vast. Dat gebeurt op basis van een uitgebreide eerste inventarisatie van uw vermogen, inkomen, bezittingen, uitgaven, wensen, eisen en risicobereidheid.

Vervolgens zoeken onze beleggingsadviseurs passende beleggingsoplossingen voor het einddoel dat u voor ogen hebt. Deze worden volledig geïntegreerd in een brede financiële planning. Minimaal eens per jaar toetsen we de uitgangspunten van het beleggingsbeleid. Natuurlijk kunt u zelf ook altijd aangeven dat u het plan wilt bijstellen.

De kracht en filosofie van Slim is met zo min mogelijk risico uw doelstelling halen. Daarbij houden we rekening met de marktomstandigheden. Omdat we onafhankelijk zijn van alle marktpartijen maken we onze eigen keuzes. Keuzes die enkel en alleen uitgaan van uw belang. En gebaseerd op veilig beleggen.

Onze belofte

Tijdig vermogen opbouwen is begrijpelijk en meetbaar. U weet straks precies hoeveel u jaarlijks moet toevoegen om voldoende vermogen te hebben op de vastgestelde einddatum voor uw einddoel. Dat geeft rust.

Slim is betrokken en resultaatgericht. Maar ook realistisch. We vertellen u eerlijk of wij kunnen bijdragen aan het realiseren van uw doelstelling. We geven ook aan of u uw plannen wellicht moet aanpassen. Bijvoorbeeld als blijkt dat er niet genoeg spaarcapaciteit is.

Wij zorgen voor uw vermogen. We zetten overschotten apart en laten deze renderen. Hoe eerder we dit voor u opstarten hoe beter. Met een langere looptijd kunt u met minder risico uw doelen behalen. Dat is prettig. Want het gaat wel om uw toekomst.

Bent u benieuwd wat Slim voor u kan betekenen? Maak nu een afspraak met één van onze adviseurs. Het eerste gesprek is kosteloos en vrijblijvend. Tot binnenkort?