Beleggen is geen doel,
maar een middel om uw
doelstelling te bereiken

Wat wilt u bereiken?

Maak hieronder zelf uw berekening


Risicoprofiel Stable

  • Matig defensief risicoprofiel
  • Bruto prognoserendement 3,19% gemiddeld per jaar*
  • Beperkte beweeglijkheid (standaarddeviatie 6,22%)

Risicoprofiel Balanced

  • Neutraal risicoprofiel
  • Bruto prognoserendement 3,94% gemiddeld per jaar*
  • Matige beweeglijkheid (standaarddeviatie 8,44%)

Risicoprofiel Dynamic

  • Matig offensief risicoprofiel
  • Bruto prognoserendement 4,84% gemiddeld per jaar*
  • Hoge beweeglijkheid (standaarddeviatie 10,66%)

* Omdat de kosten in procenten gemeten situatie afhankelijk zijn hanteren wij bruto rendementen. De uiteindelijke kosten zullen hierop dus nog in mindering komen. Hoewel de prognoserendementen met de uiterste zorg door Slim Vermogensbeheer worden bepaald, zijn deze geen goede indicator voor toekomstige resultaten.