Beleggen is geen doel,
maar een middel om uw
doelstelling te bereiken

Wat wilt u bereiken?

Hoe beleggen wij

Beleggen is geen doel op zich maar een middel om echte doelstellingen in het leven te bereiken. Dit is één van onze beleggingsovertuigingen. Wij gaan dan ook evenwichtig en verstandig om met het spanningsveld tussen de lange en korte termijn en met de kosten. Hierbij streven wij rendementen na die passen bij het risicoprofiel van de cliënt.


Slim vertaalt economische ontwikkelingen naar een beleggingsportefeuille die past bij uw cliëntprofiel. Binnen deze beleggingsportefeuille verdelen wij uw vermogen over onder meer aandelen, obligaties, liquide middelen en onroerend goed. De verdeling over verschillende categorieën is zeer belangrijk, want deze bepaalt het uiteindelijke rendement van uw portefeuille. Ons doel: een zo goed mogelijk rendement behalen tegen een voor u acceptabel risico.

Lees meer over ons beleggingsbeleid

Aandelen

Na de eerste verdeling kijken wij naar de verdere invulling binnen de betreffende categorie. Binnen de categorie aandelen wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen aandelen van ontwikkelde markten en aandelen in opkomende landen. De ontwikkelde markten zijn Europa, Noord-Amerika en Japan. Binnen aandelen in opkomende landen maken wij een onderscheid tussen de regio’s Azië exclusief Japan en andere opkomende landen.

Slim kijkt ook naar de verdeling per sector om concentraties in een bepaalde branche te vermijden. Natuurlijk is er ruimte voor bepaalde stijlvoorkeuren. Zoals waarde aandelen, aandelen met een kleinere marktkapitalisatie of actuele thema’s en trends.


Obligaties

Binnen de categorie obligaties maken wij onderscheid in staatsleningen, Investment Grade bedrijfsobligaties, high yield bedrijfsobligaties en obligaties van opkomende landen. Binnen deze categorieën sturen wij op kwaliteit van de uitgevende landen en partijen en op gevoeligheid van de obligatieportefeuille voor renteschommelingen in de markt.


Spreiding is van groot belang bij uw beleggingen. Als u meer verschillende beleggingen bezit, wordt de kans op teleurstellingen kleiner.

Door gebruik te maken van beleggingsfondsen en exchange traded funds (ETFs) realiseren wij binnen elke categorie een brede spreiding. Doen zich kansen voor? Dan maken wij ook gebruik van individuele titels. Dit zijn aandelen of obligaties van individuele bedrijven. De omvang hiervan is echter nooit overheersend en slechts aanvullend op onze regio- en sector voorkeuren.


Bovenstaande informatie is vrij zakelijk en inhoudelijk. Net als beleggen. Daarom vertellen wij u in duidelijke taal waar u aan toe bent en wat u mag verwachten. Samen met u gaan wij op zoek naar de oplossing die het beste bij uw situatie past.

Neem voor meer informatie gerust vrijblijvend contact op met een van onze experts. Meer informatie over onze beleggingsovertuigingen vindt u op investment beliefs.

Contacteer ons