Beleggen is geen doel,
maar een middel om uw
doelstelling te bereiken

Wat wilt u bereiken?

Disclaimer

Deze website is eigendom van Slim Vermogensbeheer B.V.

Informatie op de website

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de informatie op deze site niet mag worden beschouwd als een aanbod tot aan- of verkoop dan wel als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aan- of verkoop van financiële instrumenten of financiële diensten.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. De informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Echter Slim Vermogensbeheer is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Berekeningen op de website

Bij de berekeningen op deze website zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. Alle berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Informatie op websites waar naar gelinkt wordt

Op deze website wordt soms gelinkt naar externe websites. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie.

Werking website

Slim Vermogensbeheer kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de website tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.

Nederlands recht

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze website is bedoeld voor mensen die in Nederland wonen en voor bedrijven die in Nederland gevestigd zijn.

Gebruik van informatie

Alle informatie op deze website is eigendom van Slim Vermogensbeheer, waaronder de vormgeving, huisstijl en logo. U mag de informatie op onze website voor privédoeleinden gebruiken, onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie heeft gevonden op de website van Slim Vermogensbeheer en u deze informatie niet wijzigt. Als u de informatie op de website wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, vraagt u daarvoor eerst toestemming aan ons.

Over de disclaimer

Slim Vermogensbeheer behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Slim Vermogensbeheer B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het vergunningnummer is 14001590.

Kamer van koophandel

Kamer van koophandel nummer is KvK13019568.