Beleggen is geen doel,
maar een middel om uw
doelstelling te bereiken

Wat wilt u bereiken?

Actief betrokken
Portefeuille geheel op maat
Gekwalificeerde medewerkers
Voor vermogens vanaf € 500.000,-

Beleggingsadvies

Voor wie is het?

Beleggingsadvies bij Slim Vermogensbeheer is toegankelijk vanaf Euro 500.000,-. Bij beleggingsadvies houdt u zelf de touwtjes in handen en laat u zich door ons inhoudelijk adviseren. U bepaalt zelf of u het advies opvolgt. Hierdoor houdt u dus zelf de volledige controle over de invulling van uw beleggingsportefeuille.

Wij fungeren als ervaren beleggingsspecialist en klankbord, waarmee u individuele beleggingsvraagstukken bespreekt. Wij adviseren u op maat, rekening houdend met uw wensen en doelstellingen, risicoprofiel en beleggingshorizon. Het is hierbij wel zaak dat u zelf beschikt over de nodige tijd, kennis en ervaring.

Een goed gesprek

Ook beleggingsadvies begint bij Slim met een goed gesprek met uw relatiebeheerder. Iedereen belegt immers om een andere reden. Soms is dat een pensioenvoorziening opbouwen voor de oude dag of juist de overdracht van vermogen naar de volgende generatie en zo kunnen we nog vele redenen bedenken.

Om samen met u een antwoord te vinden op deze vraag nemen wij uitgebreid de tijd. Samen met uw relatiebeheerder zal, rekening houdend met uw persoonlijke situatie, wensen en doelstellingen, uw risicoprofiel worden bepaald en ideale portefeuille worden samengesteld. Vaak is het opstellen van een financieel plan hierbij een prima startpunt.


Uw persoonlijk risicoprofiel

Een risicoprofiel is een risico-rendementsverhouding die bij uw persoonlijke situatie past. In de risicothermometer vindt u alle mogelijke risicoprofielen. ‘Short Term’ is het minst en ‘Speculative’ het meest risicovolle profiel.

In zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat we voor de invulling van de meer risicovolle profielen bijvoorbeeld meer aandelen adviseren en in de minder risicovolle profielen meer vastrentende waarden zoals obligaties. Slim Vermogensbeheer kent acht verschillende risicoprofielen. Omdat wij uw persoonlijke situatie kennen, kunnen wij u een persoonlijk risicoprofiel adviseren.


Betrokken beheer

Bij beleggingsadvies staat uw relatiebeheerder altijd voor u klaar om u te informeren over de stand van zaken. Het beheer van uw portefeuille wordt gedaan door ons team van specialisten.De waardeontwikkeling en gedetailleerde samenstelling van uw beleggingsportefeuille kunt u bovendien (24/7) online volgen.

Rapportages

Daarnaast beschikt u maandelijks over een uitgebreide rapportage waarin onder andere de waarde van uw beleggingsportefeuille en het behaalde rendement worden getoond.

Contacteer ons

Wilt u weten wat Slim voor u kunnen betekenen? Ga dan vrijblijvend een gesprek aan met ons.