Beleggen is geen doel, maar een middel om uw dromen te bereiken.
 

Vermogensbeheer

Bij vermogensbeheer geeft u de zorg over uw vermogen uit handen. U bepaalt de kaders voor de beleggingen en onze beleggingsspecialisten doen het werk.
Slim Vermogensbeheer - Waarom wilt u beleggen?

Waarom wilt u beleggen?

Wij stellen u de vraag “Waarom wilt u beleggen?”. Deze vraag lijkt simpeler dan ze is en hier nemen wij dan ook goed de tijd voor. Wij leven in de overtuiging dat beleggen geen doel is, maar een middel om de echte doelstellingen in uw leven te bereiken. Omdat wij deze overtuiging hebben, gaan wij samen op zoek naar uw dromen en wensen.

Wat zijn uw doelstellingen? Dat is zeer verschillend en heel persoonlijk. Soms is dat een pensioenvoorziening opbouwen voor de oude dag. Of overdracht van vermogen naar de volgende generatie. Misschien is dat wel het genereren van inkomen en zo kunnen we nog honderden voorbeelden bedenken.

Hoe specifieker wij weten wat uw dromen en doelen zijn, hoe beter wij een portefeuille kunnen samenstellen die voldoet aan uw verwachtingen. Onze specialisten gaan daarom met u op zoek naar uw dromen voor de toekomst en welke mogelijkheden en wensen u heeft om uw dromen te bereiken. Als wij dit weten kunnen wij een portefeuille voor u samenstellen.

Slim Vemogensbeheer - Beleggingsadvies - Wat zijn jouw dromen?
Slim Vermogensbeheer - Risicothermometer

Risicoprofiel

Een risicoprofiel is een risico-rendementsverhouding die bij uw persoonlijke situatie past. In de risicothermometer vindt u alle mogelijke risicoprofielen. ‘Short Term’ is het minst risicovolle profiel en ‘Speculative’ het meest risicovolle. In zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat we voor de invulling van de meer risicovolle profielen meer zakelijke waarden adviseren en in de minder risicovolle profielen meer vastrentende waarden. Slim Vermogensbeheer kent acht verschillende risicoprofielen. Omdat wij uw persoonlijke situatie kennen, kunnen wij u een persoonlijk risicoprofiel adviseren.

Van risicoprofiel naar beleggingstrategie

Bij uw persoonlijke risicoprofiel hoort de meest optimale beleggingstrategie. Bij elke strategie hoort een verdeling in beleggingscategorieën, zoals bijvoorbeeld aandelen of obligaties. Dit spreken wij af in onze overeenkomst. De verdeling is het kader waarbinnen wij ons begeven.

Beheer van uw portefeuille

Het beheer van uw portefeuille wordt gedaan door ons team van specialisten; Het Investment Committee. Zij zijn doorlopend bezig om de portefeuilles te monitoren en de koers te bepalen voor uw beleggingen.

Slim Vermogensbeheer - Beheer van uw portefeuille
Marktupdates vermogensbeheer
Inloggen

Selecteer & login: