Beleggen is geen doel, maar een middel om uw dromen te bereiken.
 

Privacy Policy

Waarom vindt u hier een privacy policy?

Op onze website www.slimvermogensbeheer.nl bieden wij diensten aan waarbij u gebruik kunt maken van een webformulier. U vult hier specifieke persoonsgegevens in (zoals bijvoorbeeld uw naam, adres of e-mailadres). Wij vertellen u graag hoe wij deze gegevens verwerken. Uiteraard behandelen wij deze gegevens vertrouwelijk en in lijn met de Nederlandse wet.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens geven directe of indirecte informatie over een persoon. Deze persoon moet daarbij wel te identificeren zijn. U kunt hierbij denken aan uw naam, adres of telefoonnummer. Wat precies persoonsgegevens zijn, ligt vast in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De gegevens worden uitsluitend gebruikt om aan uw verzoeken te kunnen voldoen en om u als cliënt en gebruiker een optimale service te kunnen bieden. Wij zullen u nooit om meer gegevens vragen dan noodzakelijk is om deze doelen te behalen.

Geheimhoudingsplicht

Voor alle werknemers van Slim Vermogensbeheer geldt een geheimhoudingsplicht. Dit houdt in dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld en deze gegevens niet doorgegeven worden aan derden, tenzij deze derde hiertoe gemachtigd is.

Marktupdates vermogensbeheer
Inloggen

Selecteer & login: