Beleggen is geen doel, maar een middel om uw dromen te bereiken.
2018 Januari marktverslag

Stijgende kapitaalmarktrente verstoort evenwicht!

Financiële markten hebben al langere tijd geprofiteerd van het zogenaamde Goldilock scenario. Deze typering beschrijft een situatie waarbij de temperatuur van de economie optimaal is. Niet te warm zodat er inflatie optreedt, en ook niet te koud zodat een recessie wordt veroorzaakt. De bijbehorende karakteristieken zijn: lage werkloosheid, toenemende waarderingen van diverse soorten assets (aandelen, vastgoed etc.), lage rentestanden, aanhoudende groei van de economie inclusief een lage inflatieontwikkeling (al deze ingrediënten hebben we gezien de laatste tijd). De economie lijkt op deze manier wel op een bijzondere manier in evenwicht te zijn. Dit wordt mede veroorzaakt doordat aan de ene kant beleggers op de obligatiemarkten nog altijd twijfelen aan de groeiverwachtingen, terwijl aan de andere kant de aandelenbeleggers juist wel dit potentieel zien. En zonder dat de omstandigheden wijzigen kan dit scenario over een langere periode tot mooie rendementen leiden.

De ontwikkelingen op de kapitaalmarktrente gedurende de tweede helft van januari is wel opvallend. Dan begint de kapitaalmarktrente relatief hard te stijgen, waarbij de marktrente voor langlopende obligaties nu toch duidelijk een significante opwaartse richting heeft gekozen. In concreto betekent dit dat de algemene opinie van de obligatiebeleggers is gewijzigd en dat zij nu ook constateren dat er voldoende vooruitzichten zijn op economische groei. De sceptici capituleren en daardoor stijgt de kapitaalmarktrente, waardoor het evenwicht op de financiële markten tijdelijk wordt verstoord.

US 10-YR 31.01.2018

US 10-YR 2.720% slotstand 31-01-2018

Een stijgende rente is natuurlijk helemaal geen verrassing, want iedereen was er al op voorbereid dat de centrale banken alles in het werk stellen om de kapitaalmarktrente weer te laten stijgen. Alleen het initiatief komt nu niet vanuit de centrale banken, maar vanuit de marktwerking. Het gevolg is dat de controlerende (dempende) werking van de centrale banken ontbreekt waardoor het tempo waarin dit zich nu voltrekt opvallend hoog is. Zeker als we bedenken dat de rentevoet zich al geruime tijd rond het nulpunt bevindt is deze toename gelijk significant te noemen. Een iets hogere kapitaalmarktrente (in de VS rond de 3% en in Europa rond de 1%) is overigens geen enkel probleem, want bij een sterkere economie hoort nu eenmaal een hogere rentestand.

Wat verwacht Slim Vermogensbeheer?

Het verstoren van deze balans kan zorgen voor onzekerheid op de korte termijn. Of de kapitaalmarktrente zakt weer terug naar het lagere niveau en het Goldilock-scenario herstelt zich. Of de kapitaalmarktrente blijft structureel hoger en het evenwicht wordt op een andere manier hersteld, namelijk door snelle aanpassingen op de aandelenmarkten met als gevolg een hogere volatiliteit. De vooruitzichten op een groeiende economie blijven dan bestaan, maar de kans op oververhitting van de economie is op enig moment wel aanwezig. In beide gevallen blijven wij nu positief op de vooruitzichten voor aandelen en anticiperen we nog steeds op stijgende kapitaalmarktrentes door de duration van de gekozen obligatiebelangen laag te houden.

Fundamenteel gezien is het nog altijd wel zo dat de diverse economieën goed draaien. Bedrijfswinsten zijn tot op het moment van dit schrijven goed te noemen. De centrale banken houden hun beleid ongewijzigd, waarbij wel opgemerkt dient te worden dat in de samenstelling van de FED een 4-tal wisselingen hebben plaatsgevonden. De belangrijkste is dat voorzitter Janet Yellen door toedoen van president Trump is vervangen door Jerome Powell. Er worden op de korte termijn in ieder geval geen grote beleidswijzigingen verwacht onder de nieuwe voorzitter.

In januari zijn de vermogensbeheerportefeuilles goed met de markt mee omhoog gegaan. Mede door de wijzigingen die we in het 4de kwartaal 2017 hebben aangebracht is de performance nu ook boven de benchmark uitgekomen.

Wat is een benchmark?

Een benchmark is een representatieve vergelijkingsmaatstaf. Zo kunt u volgen hoe uw vermogensbeheerder presteert ten opzichte van de gekozen benchmark.

Benchmark performances laatste maand en vanaf 1 januari 2018 »

StrategieMaandYTDStrategieMaandYTD
Income-1,16%-1,16%Dynamic0,74%0,74%
Stable-0,52%-0,52%Growth1,35%1,35%
Balanced-0,13%0,13%Aggressive2,02%2,02%

Hoe hebben wij de benchmark samengesteld?

Wij hebben voor elke beleggingscategorie een relevante tracker geselecteerd. Een tracker is een passief beleggingsfonds dat zo nauwkeurig mogelijk de onderliggende beursindex volgt.

De trackers die wij hebben geselecteerd voor de verschillende beleggingscategorieën zijn »

CategorieSubcategorieBenchmarkTicker
Traditionele
obligaties
Ishares € Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) EUR IEAG.AS
Hoog rentende
obligaties
Opkomende Markten
(50%)
BlackRock Emerging Markets Government Bond Index FundLP68215445
Bedrijfsobligaties (50%)iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETFIHYG.L
AandelenVanguard FTSE All-World UCITS ETF VWRD.L

De vertaalslag van de beleggingsfondsen naar uw strategie

Elke strategie kent een bepaalde verdeling in beleggingscategorieën. Wij berekenen op basis van de strategische asset allocatie een gewogen performance per strategie. U kunt dit resultaat gebruiken als vergelijkingsmaatstaf. Als uw portefeuille een hoger rendement laat zien dan hebben wij het beter gedaan dan de benchmark over de gemeten periode. Als uw portefeuille een lagere rendement laat zien dan hebben wij het slechter gedaan.Marktupdates vermogensbeheer
Inloggen

Selecteer & login: