Beleggen is geen doel, maar een middel om uw dromen te bereiken.
Slim - Maart 2018

Nervositeit door mogelijke handelsoorlog

De maand maart stond vooral in het teken van een mogelijk handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. De angst voor een mogelijke handelsoorlog zorgde voor nervositeit onder beleggers met als gevolg een toegenomen volatiliteit en dalende aandelenkoersen.

Om betere voorwaarden voor de internationale handel af te dwingen en de binnenlandse werkgelegenheid te bevorderen kondigde Trump begin maart aan dat hij een importheffing wil gaan opleggen van 25% voor buitenlands staal en 10% voor aluminium. Deze protectionistische maatregelen zorgden wereldwijd voor een scherpe daling van de aandelenkoersen, aangevoerd door de staal-en autoproducenten. Echter nadat de Amerikaanse regering bekend maakte dat onder andere de Europese Unie, Argentinië, Brazilië, Australië en Zuid-Korea, voorlopig vrijgesteld zijn van deze aangekondigde importheffingen trad herstel op. Het herstel was van korte duur. Vanaf het moment dat Trump aankondigde dat er voor 50 miljard USD aan additionele importheffingen gaan komen op Chinese producten en extra maatregelen gaan komen om diefstal van technologieën en patenten door China tegen te gaan, laaide de angst voor een mogelijke handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China weer op waardoor de aandelenkoersen opnieuw onder druk kwamen. Door de toegenomen onzekerheid vluchten Europese aandelenbeleggers (tijdelijk) naar (staats)obligaties met een dalende kapitaalmarktrente tot gevolg.

Vooralsnog verwachten wij dat een daadwerkelijke handelsoorlog zal uitblijven en dat de onderliggende macro economische indicatoren op langere termijn de basis zullen zijn voor de ontwikkelingen van de aandelenmarkten. Voorwaarde is wel dat China en de Verenigde Staten met elkaar in gesprek zullen blijven.

Ondanks dat de economische indicatoren door een mogelijke handelsescalatie in maart wat zijn afgezwakt bevinden deze zich nog steeds op hoge niveaus. Zo ontwikkelt de economie in de Eurozone zich sterker dan verwacht waardoor de groeiverwachtingen positief zijn bijgesteld. Ook in Japan ontwikkelt de industrie zich erg goed en zien we een verdere toename van zowel de investeringen alsook consumptie. Ook de opkomende markten zullen verder profiteren van deze wereldwijde groei en toenemende welvaart.

De afgelopen maanden is de 10-jaars rente in de VS per saldo toegenomen tot ongeveer 2.75%. Hierdoor bevindt het renteverschil zich met Europa op een historisch hoog niveau. Reden dat de Europese rente achterblijft ligt mede in het feit dat de ECB nog steeds maandelijks voor 30 miljard euro aan obligaties opkoopt. Omdat de Europese economie momenteel een zeer sterke groei laat zien verwachten wij overigens dat de ECB haar opkoopprogramma later dit jaar verder zal gaan afbouwen en dat de rente in de eurozone daarna  langzaam zal oplopen.

Slim - 10jaars rente VS Duitsland Maart 2018

Gezien de huidige lage Europese rentestanden en het feit dat een stijgende rente negatief is voor obligatiekoersen handhaven wij ter bescherming van de portefeuilles de onderweging op obligaties. Ook houden wij vast aan de huidige korte looptijd binnen het obligatieblok zodat het negatief effect van rentestijgingen beperkt blijft. Ondanks de handelsperikelen blijven wij gezien de positieve economische indicatoren onverminderd positief over aandelen. Echter gezien de relatieve hoge waarderingen in de V.S. hebben wij de afgelopen periode wel meer nadruk gelegd op Europa, Japan en Emerging Markets ten koste van Amerika.

De recente aanpassingen in ons beleggingsbeleid in februari alsook de verkoop van Facebook voor het bekend worden van het slechte nieuws, hebben ervoor gezorgd dat de beleggingsportefeuilles minder gevoelig zijn gebleken voor de recente schommelingen.

Slim - Contributions to World GDP Growth maart 2018

Wat is een benchmark?

Een benchmark is een representatieve vergelijkingsmaatstaf. Zo kunt u volgen hoe uw vermogensbeheerder presteert ten opzichte van de gekozen benchmark.

Benchmark performances laatste maand en vanaf 1 januari 2018 »

StrategieMaandYTDStrategieMaandYTD
Income0,55%-0,62%Dynamic-2,06%-2,81%
Stable-0,28%-1,29%Growth-3,01%-3,66%
Balanced-1,11%-1,96%Aggressive-3,71%-4,18%

Hoe hebben wij de benchmark samengesteld?

Wij hebben voor elke beleggingscategorie een relevante tracker geselecteerd. Een tracker is een passief beleggingsfonds dat zo nauwkeurig mogelijk de onderliggende beursindex volgt.

De trackers die wij hebben geselecteerd voor de verschillende beleggingscategorieën zijn »

CategorieSubcategorieBenchmarkTicker
Traditionele
obligaties
Ishares € Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) EUR IEAG.AS
Hoog rentende
obligaties
Opkomende Markten
(50%)
BlackRock Emerging Markets Government Bond Index FundLP68215445
Bedrijfsobligaties (50%)iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETFIHYG.L
AandelenVanguard FTSE All-World UCITS ETF VWRD.L

De vertaalslag van de beleggingsfondsen naar uw strategie

Elke strategie kent een bepaalde verdeling in beleggingscategorieën. Wij berekenen op basis van de strategische asset allocatie een gewogen performance per strategie. U kunt dit resultaat gebruiken als vergelijkingsmaatstaf. Als uw portefeuille een hoger rendement laat zien dan hebben wij het beter gedaan dan de benchmark over de gemeten periode. Als uw portefeuille een lagere rendement laat zien dan hebben wij het slechter gedaan.Marktupdates vermogensbeheer
Inloggen

Selecteer & login: