Beleggen is geen doel, maar een middel om uw dromen te bereiken.

Monetair beleid werpt vruchten af

In de eerste week van juli zien kenners in de uitgebrachte notulen van de ECB-vergadering tekenen dat het opkoopprogramma van thans € 60 miljard per maand zal worden afgebouwd. Daarmee jaagt ECB-topman Draghi de hypotheekmarkt indirect op hol. De geldverstrekkers volgen de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt op de voet en de tarieven van hypotheken hebben daarmee een trendbreuk laten zien. De kapitaalmarktrentes (en dus ook de hypotheekrentetarieven) stijgen naar het hoogste niveau in anderhalf jaar tijd. Het aantal hypotheekaanvragen is als direct gevolg hiervan in korte tijd met 40% toegenomen om zo nog van de huidige lage tarieven te profiteren. De banken verlagen spaarrentetarieven nog wel.Slim Vermogensbeheer - 10 jaars rente Europese staatsobligaties

Slim vermogensbeheer heeft voor u al geruime tijd geanticipeerd op deze rentestijgingen. Voor u als belegger betekent dit dat uw obligaties weliswaar in waarde dalen, maar dat dit binnen de perken blijft aangezien de gemiddelde looptijd van uw obligaties al lange tijd erg kort gehouden wordt door ons. Feitelijk is de terugkeer van een hogere rentevoet een gezond teken voor de staat van de economie en daarom zijn wij daar dan ook niet bezorgd over.

Met het aanbreken van een nieuw kwartaal is ook gelijk de terugkoppeling van tweede kwartaalcijfers 2017 begonnen. Vooraf waren de diverse analisten behoorlijk positief over de te verwachten resultaten, maar door het goede tweede kwartaal in 2016 ligt de lat erg hoog voor dit jaar.

Volgens menig analist zijn de kwartaalcijfers over het tweede kwartaal 2017 de lakmoesproef voor het verdere verloop van het kalenderjaar. Ten tijde van dit schrijven zijn nog niet alle resultaten bekend, maar gesteld kan worden dat de gepresenteerde bedrijfscijfers in grote lijn op of nog zelfs boven de hooggespannen verwachtingen liggen. Ondanks het feit dat de “Trump euforia” lijkt weg te zakken als gevolg van de aanhoudende mislukkingen om de verkiezingsbeloftes te realiseren zijn het de reeds gepresenteerde tweede kwartaalcijfers die voldoende impuls geven om de Amerikaanse indices tot nieuwe hoogtes te stuwen.

Zit alles dan mee in juli? Nee. De ontwikkeling van de US-dollar ten opzichte van de euro is enigszins teleurstellend gebleken. De US-dollar is behoorlijk verzwakt door verschillende oorzaken. We noemen de belangrijkste:

· De renteverhogingen in de VS worden maar mondjesmaat uitgevoerd door de Fed.

· De slagvaardigheid van de regering Trump komt steeds weer onder druk door interne verdeeldheid binnen het Republikeinse kamp en de houding van Trump ten aanzien van internationale issues is op z’n minst onconventioneel te noemen.

· Niet alleen de Fed, maar ook de ECB hint al op het afbouwen van de stimuleringsmaatregelen.

In de eerste week van juli heeft het Investment Committee besloten om de USD-gerelateerde investeringen nog verder af te bouwen. Afhankelijk van uw specifieke strategie is het belang in iShares Barclays $ Treasury Bonds 1-3Y, geheel of gedeeltelijk verkocht en zijn de vrijgekomen middelen maximaal geherinvesteerd in het Robeco Financial Institutions Bond fund. Daarmee wordt er een extra focus aangebracht op voornamelijk Investment Grade bedrijfsobligaties, uitgegeven door financiële instellingen in euro. Voor de Growth strategie geldt dit niet omdat deze portefeuille geen belang in deze tracker had.

De vermeende kartelafspraken in de automotive sector zijn aanleiding geweest voor het Investment Committee om de reeds ingenomen positie in het aandeel Volkswagen te heroverwegen. Na zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen van deze positie is besloten om het belang in Volkswagen vooralsnog te handhaven. Het Investment Committee realiseert zich dat de huidige commotie niet bevorderlijk is voor de beeldvorming rond o.a. Volkswagen. Dat dit concern zich met de vele merken die het behelst grootschalig inzet op de ontwikkeling van elektrische auto’s die voor een breed publiek bereikbaar zijn, maakt dat het opwaarts potentieel wel realiseerbaar lijkt.

Wat is een benchmark?

Een benchmark is een representatieve vergelijkingsmaatstaf. Zo kunt u volgen hoe uw vermogensbeheerder presteert ten opzichte van de gekozen benchmark.

Benchmark performances laatste maand en vanaf 1 januari 2017 »

StrategieMaandYTDStrategieMaandYTD
Income-0,38%-1,66%Dynamic-0,66%-0,32%
Stable-0,46%-1,20%Growth-0,77%0,11%
Balanced-0,55%-0,76%Aggressive-0,83%0,53%

Hoe hebben wij de benchmark samengesteld?

Wij hebben voor elke beleggingscategorie een relevante tracker geselecteerd. Een tracker is een passief beleggingsfonds dat zo nauwkeurig mogelijk de onderliggende beursindex volgt.

De trackers die wij hebben geselecteerd voor de verschillende beleggingscategorieën zijn »

CategorieSubcategorieBenchmarkTicker
Traditionele
obligaties
Ishares € Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) EUR IEAG.AS
Hoog rentende
obligaties
Opkomende Markten
(50%)
BlackRock Emerging Markets Government Bond Index FundLP68215445
Bedrijfsobligaties (50%)iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETFIHYG.L
AandelenVanguard FTSE All-World UCITS ETF VWRD.L

De vertaalslag van de beleggingsfondsen naar uw strategie

Elke strategie kent een bepaalde verdeling in beleggingscategorieën. Wij berekenen op basis van de strategische asset allocatie een gewogen performance per strategie. U kunt dit resultaat gebruiken als vergelijkingsmaatstaf. Als uw portefeuille een hoger rendement laat zien dan hebben wij het beter gedaan dan de benchmark over de gemeten periode. Als uw portefeuille een lagere rendement laat zien dan hebben wij het slechter gedaan.Marktupdates vermogensbeheer
Inloggen

Selecteer & login: