Beleggen is geen doel, maar een middel om uw dromen te bereiken.
Slim Vermogensbeheer - Marktverslag Februari

Markten in relatief rustig vaarwater

In tegenstelling tot de recente maanden heeft februari 2017 relatief weinig nieuwe feiten gebracht die voor de financiële markten verrassend of opmerkelijk waren. In de aanloop van de beginperiode van Trump als president van de Verenigde Staten is er veel commotie geweest over de koerswijziging van Amerika en de effecten daarvan op de rest van de wereld. De relatieve rust in februari was een verademing en de financiële markten presteerden  onder deze omstandigheden overigens opvallend goed. Enige uitzondering in februari was de Russische beursindex (RTS) met –5,56%. De positieve stemming van de Russische beleggers is omgeslagen nu het opheffen van de sancties weer verder weg lijkt.Slim Vermogensbeheer - Goed beeld bedrijven

De goede resultaten over een breed front werden vooral gedragen door de nog altijd positieve ontwikkelingen van de onderliggende economieën. Zie grafiek, waarbij waardes boven 50 groei weergeven. De bedrijfsresultaten die werden gepresenteerd waren over het algemeen positief te noemen. Voor de centrale banken natuurlijk de belangrijke vraag of verdere renteverhogingen en het afbouwen van stimuleringsmaatregelen niet in een hogere versnelling gebracht moeten worden. Een ander aspect dat ondersteunend is geweest voor de positieve ontwikkelingen is de hoop die vele beleggers putten uit de koerswijziging die Amerika onder Trump als president zal doormaken. Hij is weliswaar op enkele onderdelen van zijn programma voortvarend  te werk gegaan, maar een totaalbeeld van zijn beleid is nog altijd niet gedefinieerd en beleggers geven Trump het voordeel van de twijfel zolang er geen grote nadelige effecten van zijn Slim Vermogensbeheer - Presidential Electionbeleid aantoonbaar gemaakt worden.

Op 28 februari hield Trump een speech in het congres. De toon die hij daar aansloeg was verzoenend en presidentieel, maar een visie hoe zijn ambitieuze plannen allemaal betaald moeten worden bleef wederom uit. Waardoor het door hem gevoerde beleid nog altijd niet op zijn merites te beoordelen is.

Mutaties beheerportefeuilles
In de maand februari heeft het Investment Committee besloten om een drietal investeringen te verkopen, namelijk Deutsche Invest Global infrastructure Fund, Telenor en Tencent. De herinvesteringen waren: Cemex, Vestas Wind Systems, Pandora en iShare MSCI Russia. Voor de specifieke details over deze transacties verwijzen wij naar de eerder per e-mail verzonden berichten.

Aanpassing benchmark
Om administratieve redenen hebben wij een minimale aanpassing van de samenstelling van onze benchmark doorgevoerd. Het betreft de tracker die het equivalent is van de Europese High Yield bond markt. Met terugwerkende kracht gaan wij vanaf 1 januari 2017 niet meer de Lyxor Liquid Euro High Yield BB hanteren (HYBB.PA), maar iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYG.L) gebruiken.

Wat is een benchmark?

Een benchmark is een representatieve vergelijkingsmaatstaf. Zo kunt u volgen hoe uw vermogensbeheerder presteert ten opzichte van de gekozen benchmark.

Benchmark performances laatste maand en vanaf 1 januari 2017 »

StrategieMaandYTDStrategieMaandYTD
Income1,44%-0,35%Dynamic3,61%2,55%
Stable2,14%0,56%Growth4,38%3,63%
Balanced2,84%1,47%Aggressive5,01%4,40%

Hoe hebben wij de benchmark samengesteld?

Wij hebben voor elke beleggingscategorie een relevante tracker geselecteerd. Een tracker is een passief beleggingsfonds dat zo nauwkeurig mogelijk de onderliggende beursindex volgt.

De trackers die wij hebben geselecteerd voor de verschillende beleggingscategorieën zijn »

CategorieSubcategorieBenchmarkTicker
Traditionele
obligaties
BlackRock Euro Government Bond Index FundLP68175646
Hoog rentende
obligaties
Opkomende Markten
(50%)
BlackRock Emerging Markets Government Bond Index FundLP68215445
Bedrijfsobligaties (50%)iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETFIHYG.L
AandelenIshare Core MSCI World
(EUR)
IWDA.AS

De vertaalslag van de beleggingsfondsen naar uw strategie

Elke strategie kent een bepaalde verdeling in beleggingscategorieën. Wij berekenen op basis van de strategische asset allocatie een gewogen performance per strategie. U kunt dit resultaat gebruiken als vergelijkingsmaatstaf. Als uw portefeuille een hoger rendement laat zien dan hebben wij het beter gedaan dan de benchmark over de gemeten periode. Als uw portefeuille een lagere rendement laat zien dan hebben wij het slechter gedaan.2Marktupdates vermogensbeheer
Inloggen

Selecteer & login: