Beleggen is geen doel, maar een middel om uw dromen te bereiken.
Slim-Vermogensbeheer-Januari-2017

Economie Europa groeit harder dan verwacht

Eurozone

Nu de pro-Europese Emmanuel Macron de Franse presidentsverkiezingen heeft gewonnen, is de onzekerheid over de politieke koers van de eurozone verder afgenomen. De onzekerheid is nog niet helemaal van de baan omdat we enerzijds moeten afwachten of Macron in de komende parlementsverkiezingen voldoende steun weet te realiseren voor zijn beleid en anderzijds vinden begin volgend jaar nog Italiaanse verkiezingen plaats.

Het waren niet alleen afnemende politieke risico’s die voor een optimistische stemming zorgden, maar ook het afnemende gevaar van protectionisme uit de VS. Dat bleek eerder al uit de positieve ontmoeting van Trump en de Chinese president Xi begin april, maar dit bleek ook uit de conclusie van de recente G7-top waar de VS aangaf alle vormen van protectionisme tegen te gaan en de bestaande internationale handelsafspraken te zullen respecteren. Dit staat in schril contrast met de woorden tijdens de verkiezingscampagne van Trump, wat aan het begin van het jaar voor de nodige terughoudendheid zorgde bij beleggers.

Ook uit de meest recente cijfers blijkt dat vooral de economie in de eurozone er beduidend beter voorstaat dan verwacht. Zo kwam het voorlopige vertrouwenscijfer over het producentenvertrouwen in de eurozone over mei uit op het hoogste punt in 6 jaar. Daarnaast is het groeitempo van de werkgelegenheid het hoogst sinds 20 jaar. Voornoemde indicatoren zouden op jaarbasis een groei betekenen van 2,5% voor de eurozone. Hiermee lijkt de economie van de eurozone van bottleneck naar aanjager van groei voor de wereldeconomie te gaan.

Japan

Voor het eerst sinds jaren doet Japan ook mee met de opleving van de wereldeconomie. Zo zijn de bedrijfswinsten in het eerste kwartaal op jaarbasis met ruim 26% gestegen bij een omzetstijging van 5,6%. Omdat daarnaast sprake is van een zeer krappe arbeidsmarkt wordt veel geïnvesteerd in technologie resulterende in een positieve bijdrage aan de productiviteit van de Japanse economie.

Tegenvallende cijfers uit de VS

Hoewel de bedrijfscijfers in zowel Europa als de Verenigde Staten over het eerste kwartaal gemiddeld hoger uitvielen dan verwacht, viel in tegenstelling tot de eurozone en Japan, de economische groei over het eerste kwartaal in de Verenigde Staten tegen en was deze zelfs het laagst van de afgelopen drie jaar. Oorzaak hiervan was een lagere groei van de consumentenbestedingen doordat Amerikanen steeds meer zijn gaan sparen. Omdat de economische groei van de Verenigde Staten voor 70% wordt bepaald door deze consumentenbestedingen is dit geen goede indicator voor groei. Daarnaast is sprake van politieke spanningen zoals de kwestie rondom Noord-Korea en president Trump. Vooral een eventuele impeachement (afzetting) van president Trump heeft in mei wederom voor de nodige beweging op de financiële markten gezorgd. Echter ook nu weer zijn de zorgen bij beleggers van korte duur gebleken en is de impact hiervan op de financiële markten uiteindelijk over de hele maand  mei genomen hoofdzakelijk beperkt gebleven tot een daling van de US dollar.

De afgelopen maanden zijn wij al gestart om het belang in Amerika terug te brengen ten  faveure van Europa en Emerging Markets. De meest recente ontwikkelingen en cijfers  bevestigen ons in onze keuze om dit gestaag verder door te voeren. Daar wij van mening zijn dat de US dollar een overdreven reactie heeft laten zien in mei continueren wij vooralsnog het resterende belang dollars in de portefeuilles.

Aanpassing benchmark

De benchmarksamenstelling is aangepast om deze beter te laten aansluiten bij onze marktbenadering. Het fonds BlackRock Euro Government Bond index fund is vervangen door Ishares € Aggregate Bond ETF zodat hiermee een bredere spreiding in Europese obligaties als uitgangspunt gehanteerd wordt. Als uitgangspunt voor aandelenbeleggingen is de Ishares MSCI World Index vervangen door Vanguard FTSE All-World Index. In tegenstelling tot de MSCI World index bevat de FTSE All World ook de aandelenmarkten van opkomende landen.

Wat is een benchmark?

Een benchmark is een representatieve vergelijkingsmaatstaf. Zo kunt u volgen hoe uw vermogensbeheerder presteert ten opzichte van de gekozen benchmark.

Benchmark performances laatste maand en vanaf 1 januari 2017 »

StrategieMaandYTDStrategieMaandYTD
Income0,20%-0,64%Dynamic-0,51%1,77%
Stable-0,02%0,15%Growth-0,79%2,60%
Balanced-0,24%0,94%Aggressive-0,95%3,35%

Hoe hebben wij de benchmark samengesteld?

Wij hebben voor elke beleggingscategorie een relevante tracker geselecteerd. Een tracker is een passief beleggingsfonds dat zo nauwkeurig mogelijk de onderliggende beursindex volgt.

De trackers die wij hebben geselecteerd voor de verschillende beleggingscategorieën zijn »

CategorieSubcategorieBenchmarkTicker
Traditionele
obligaties
Ishares € Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) EUR IEAG.AS
Hoog rentende
obligaties
Opkomende Markten
(50%)
BlackRock Emerging Markets Government Bond Index FundLP68215445
Bedrijfsobligaties (50%)iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETFIHYG.L
AandelenVanguard FTSE All-World UCITS ETF VWRD.L

De vertaalslag van de beleggingsfondsen naar uw strategie

Elke strategie kent een bepaalde verdeling in beleggingscategorieën. Wij berekenen op basis van de strategische asset allocatie een gewogen performance per strategie. U kunt dit resultaat gebruiken als vergelijkingsmaatstaf. Als uw portefeuille een hoger rendement laat zien dan hebben wij het beter gedaan dan de benchmark over de gemeten periode. Als uw portefeuille een lagere rendement laat zien dan hebben wij het slechter gedaan.Marktupdates vermogensbeheer
Inloggen

Selecteer & login: