Beleggen is geen doel, maar een middel om uw dromen te bereiken.
 

Klachten

Heeft u een klacht over ons?

Heeft u een klacht over Slim Vermogensbeheer? Klachten zorgen voor een vervelend gevoel. Wij zullen er daarom alles aan doen om te voorkomen dat u met een klacht blijft zitten. Wij stellen het erg op prijs als u ons laat weten op welk punt wij onze dienstverlening en service kunnen verbeteren. Slim Vermogensbeheer zal elke klacht zorgvuldig behandelen.

Wilt u melding maken van een klacht?

U kunt uw klacht richten aan:

Slim Vermogensbeheer B.V.
Postbus 159
6000 AD Weert

De verwerking van uw klacht

Indien wij uw klacht ontvangen zullen wij u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging sturen. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk behandelen. In de regel zullen wij binnen 14 dagen inhoudelijk reageren op uw klacht. In sommige gevallen is het echter nodig dat aanvullende informatie of advies wordt ingewonnen. In dit geval zullen wij u hiervan in kennis stellen.

Bent u ontevreden over onze afhandeling?

Indien wij niet aan uw verwachtingen voldaan hebben, kunt u uw klacht voorleggen aan de ombudsman van de KiFiD. De KiFiD bemiddelt in (dreigende) geschillen met een financieel dienstverlener en kan bindend advies uitbrengen.

Het adres is:

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Zie voor meer informatie www.kifid.nl.

Marktupdates vermogensbeheer
Inloggen

Selecteer & login: